Μοριακη Διαγνωστικη

Μοριακή ανίχνευση του ιού της ηπατίτιδας C (HCV)

hcv Η ανίχνευση του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) με μοριακές τεχνικές θεωρείται απαραίτητη σε μια σειρά περιπτώσεις (αιμοδότες, τράπεζες βιολογικού υλικού-βλαστικών κυττάρων, επιβεβαίωση ανοσολογικών αναλύσεων κ.ά.)

Στο εργαστήριο μας η ανίχνευση του RNA του ιού της ηπατίτιδας C πραγματοποιείται με την μέθοδο RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) ακολουθώντας τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα τόσο στον τομέα της ευαισθησίας όσο και της πιστότητας της ανάλυσης.