Μοριακη Διαγνωστικη

Συμπαγείς όγκοι

Ο γενετικός έλεγχος των συμπαγών όγκων προσφέρει σημαντικά δεδομένα χρήσιμα στη διάγνωση, στην πρόγνωση και στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Οι αναλύσεις με την κλινικά σημαντικότερη αξία εστιάζονται κυρίως στη διαφορική διάγνωση των μπλε μικροστρογγυλοκυτταρικών όγκων. Στα νεοπλάσματα αυτά η γενετική ανάλυση αποσαφηνίζει κατηγορηματικά τη διάγνωση με τον εντοπισμό ειδικών μεταθέσεων για το κάθε είδος όγκου. Η μεθοδολογία αυτή έχει επεκταθεί και σε ορισμένα άλλα είδη μεσεγχυματογενών όγκων.

Γενετικοί έλεγχοι συμπαγών όγκων
Χρωμοσωμική ΑνωμαλίαΓονιδιακή ΑνακατάταξηΜεθοδολογία
Σάρκωμα EwingESt(11;22)EWS/FLI1PCR
Σάρκωμα EwingESt(21;22)EWS/ERGPCR
ΣυνοβιοσάρκωμαSSt(X;18)SYT/SSXPCR
ΡαβδομυοσάρκωμαRHt(2;13)PAX3/FKHRPCR
ΡαβδομυοσάρκωμαRHt(1;13)PAX7/FKHRPCR
Δεσμοπλαστικός μικροστρογγυλοκυτταρικός όγκοςDt(11;22)EWS/WT1PCR
Μυξοειδές ΛίπωμαMLt(12;16)FUS/CHOPPCR
Μυξοειδές ΛίπωμαMLt(12;22)EWS/CHOPPCR
Σάρκωμα εκ διαυγών κυττάρωνCCSt(12;22)EWS/ATF1PCR
t: μετάθεση

Διαδικασία

  • Για τη διενέργεια των γενετικών ελέγχων με PCR απαιτούνται 2-5 mm3 ιστού.
  • Οι απαντήσεις δίδονται στον θεράποντα ιατρό σε δύο (2) εβδομάδες.