Μοριακη Διαγνωστικη

Γονοτύπηση Human Papilloma Virus (HPV)

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας παραμένει ο δεύτερος σε συχνότητα πιο συχνός τύπος καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως καθώς εμφανίζεται σε 471000 γυναίκες ετησίως. Σημαντική για την ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου είναι η χρονίως παραμένουσα λοίμωξη από ορισμένα στελέχη HPV τα οποία ονομάζονται υψηλού κινδύνου (ΥΚ HPV).

HPV

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες στο 90-99% των καρκινωμάτων τραχήλου μήτρας ανιχνεύεται DNA των HPV ΥΚ1. Στους HPV ΥΚ ανήκουν οι τύποι 13, 16, 18, 31, 33, 35, 40, 42, 45, 52, 58, 59, 68, οι οποίοι προκαλούν καρκινώματα, χαμηλού και υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις πλακώδους επιθηλίου (low-grade squamous intraepithelial lesion, L-SIL και high-grade squamous intraepithelial lesion, H-SIL).

Αντίθετα, υπάρχουν και τύποι που χαρακτηρίζονται χαμηλού κινδύνου όπως οι 6, 11, 42, 43 και 44, οι οποίοι προκαλούν καλοήθεις εξωφυτικές αλλοιώσεις (κονδυλώματα) ή μόνο ελαφρού βαθμού δυσπλασίες και θεωρούνται χαμηλού κινδύνου για ανάπτυξη κακοηθείας.

Η μοριακή ανίχνευση του γενετικού υλικού του HPV με τη χρήση μικροσυστοιχιών DNA εξασφαλίζει την επιτυχή διάγνωση και κατά συνέπεια τη θεραπεία και ερευνητική διερεύνηση της ασθένειας αυτής.

To DNA chip που χρησιμοποιείται στη BioGenomica είναι ένα in-vitro διαγνωστικό τεστ που επιτρέπει τη ταυτόχρονη γονοτύπιση 24 διαφορετικών τύπων του HPV για την ποιοτική ανίχνευση του HPV σε κλινικά δείγματα. Συγκεκριμένα, η γονοτύπιση 18 υψηλού κινδύνου στελεχών (16/18/31/33/35/39/45/51/52/53/56/58/59/66/68/70/73/82) και 6 χαμηλού κινδύνου (6/11/40/42/43/44) στελεχών βασίζεται στην ενίσχυση του ιικού DNA με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με κατάλληλους εκκινητές.

Με την αντίδραση PCR γίνεται ταυτόχρονα και η σήμανση του ιικού DNA με φθορίζουσες χρωστικές. Ακολουθεί η υβριδοποίηση του με συμπληρωματικούς DNA ανιχνευτές σε DNA μικροσυστοιχίες (DNA chip). Η ανίχνευση των υβριδίων γίνεται με σάρωση της μικροσυστοιχίας με κατάλληλη συσκευή και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων με ειδικό πρόγραμμα. Οι γονότυποι ανιχνεύονται παράλληλα σε μια μοναδική ανάλυση.

Συμπερασματικά, η επιτυχής μοριακή διάγνωση των γονοτύπων HPV συμβάλει στον αποτελεσματικότερο προληπτικό έλεγχο για τη νεοπλασία τραχήλου μήτρας και παρέχει με ακρίβεια τη δυνατότητα λήψης ορθής απόφασης για την εφαρμογή εμβολίου καθώς και τη δυνατότητα διεξαγωγής επιδημιολογικών μελετών.

Διαδικασία

  • Για την ανάλυση γονοτύπου HPV απαιτείται δείγμα τραχηλικού επιχρίσματος.
  • Τα ειδικά βουρτσάκια λήψης παρέχονται στους ιατρούς από τη BioGenomica.
  • Οι απαντήσεις δίνονται στον θεράποντα ιατρό σε δύο (2) εβδομάδες.