Μοριακη Διαγνωστικη

Διαταραχή του μεταβολισμού των μεταλλικών στοιχείων: Ανάλυση μεταλλάξεων CaSR (calcium-sensing receptor)

Μεταλλάξεις του γονιδίου CaSR (calcium-sensing receptor, ΟΜΙΜ* 601199) ευθύνονται για διαταραχές της λειτουργίας του υποδοχέα του ασβεστίου στα παραθυρεοειδικά κύτταρα με συνέπεια τη διαταραχή του μεταβολισμού των μεταλλικών στοιχείων.

Ετερόζυγες μεταλλάξεις που απενεργοποιούν το γονίδιο CASR (calcium-sensing receptor) προκαλούν οικογενή υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH; ΟΜΙΜ* 145980, κληρονομική διαταραχή με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο πλάσμα, σχετική ή απόλυτη υπασβεστιουραιμία και κανονική ή υψηλή PTH (parathyroid hormone).

Στη BioGenomica έχουν αναλυθεί ήδη οικογένειες με αυτή τη διαταραχή και έχει γίνει εντοπισμός μεταλλάξεων στο γονίδιο CaSR. Ομόζυγες μεταλλάξεις που απενεργοποιούν το γονίδιο CASR προκαλούν νεογνικό παραθυρεοειδισμό (neonatal severe hyperparathyroidism, NSHPT; ΟΜΙΜ* 239200) που χαρακτηρίζεται από σοβαρή υπερασβεστιαιμία. Μεταλλάξεις που ενεργοποιούν τον υποδοχέα ασβεστίου έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για την αυτοσωμική επικρατή υπασβεστιαιμία (autosomal dominant hypocalcemia, ADH) και τον αυτοσωμικό επικρατή υποπαραθυρεοειδισμό.

Η διαδικασία της ανάλυσης των μεταλλάξεων του CaSR περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • απομόνωση DNA από περιφερικό αίμα
  • επιλεκτική ενίσχυση των εξωνίων 2-7 και των περιοχών των ιντρονίων που γειτνιάζουν με αυτά με τη χρήση PCR
  • προσδιορισμός της αλληλουχίας των βάσεων και σύγκριση με αλληλουχίες αναφοράς για τον εντοπισμό των μεταλλάξεων.

Γενετικός έλεγχος για μεταλλάξεις γονιδίων υπεύθυνων για ενδοκρινολογικές διαταραχές

  • Συμπλήρωση σύντομου ιστορικού. Κάθε πληροφορία σχετικά με το οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς είναι σημαντική και επισπεύδει την ολοκλήρωση της ανάλυσης.
  • Λήψη αίματος σε φιαλίδια γενικής αίματος χωρίς ηπαρίνη (2 x 3ml). Το δείγμα είτε αποστέλλεται αυθημερόν στα εργαστήρια της BioGenomica ή φυλάσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη (-20 °C) μέχρι την αποστολή του. (Επικοινωνείτε μαζί μας για τις λεπτομέρειες της αποστολής).
  • Οι απαντήσεις δίνονται στον θεράποντα ιατρό το αργότερο σε τέσσερις (4) εβδομάδες.

OMIM* 601199