Μοριακη Κυτταρογενετικη

Φθορίζων in situ Υβριδισμός (FISH)

FISH Η τεχνική FISH έχοντας συμβάλλει σε σημαντικές ερευνητικές εξελίξεις στην Μοριακή Κυτταρογενετική, έχει τα τελευταία χρόνια ενσωματωθεί στην κλινική πρακτική με διαρκώς αυξανόμενο αριθμό αναλύσεων. Με τη συγκεκριμένη τεχνική, λύνονται προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με την κλασική ανάλυση καρυοτύπου, αλλά ούτε και με τις μοριακές τεχνικές.

Τεχνολογία εξαιρετικά ευαίσθητη και αξιόπιστη βασίζεται στην υβριδοποίηση φθοριοχρωμοσημασμένων ανιχνευτών με το υπό μελέτη γενετικό υλικό. Η παρατήρηση του αποτελέσματος γίνεται σε μικροσκόπιο φθορισμού. Ως τεχνική διαθέτει μεγάλη διακριτική ικανότητα, καθώς το σημαντικό πλεονέκτημα, ότι μπορεί να εφαρμοσθεί σε πυρήνες (interphase FISH), οπότε δεν εξαρτάται από την παρουσία διαιρούμενων κυττάρων (μεταφάσεων) στο αναλυόμενο δείγμα.

Στη BioGenomica, η τεχνική FISH έχει πολλαπλές εφαρμογές στην καθημερινή κλινική πράξη οι οποίες εστιάζονται στα ακόλουθα:

  • Έλεγχος αριθμητικών χρωμοσωμικών αλλαγών
  • Έλεγχος δομικών χρωμοσωμικών ανακατατάξεων (ελλείψεων, ισοζυγισμένων μεταθέσεων κ.ά.)
  • Έλεγχος άλλων ανακατατάξεων
  • Παρακολούθηση πορείας αλλογενούς μεταμόσχευσης μυελού των οστών
  • Εκτίμηση υπολειπόμενης νόσου
  • Έλεγχος γονιδιακής επέκτασης

Εφαρμόζεται σε εξετάσεις ρουτίνας για λευχαιμίες και άλλα αιματολογικά νεοπλάσματα, στον καρκίνο του μαστού (επέκταση HER2/neu) και άλλους συμπαγείς όγκους.